Organizatorzy - Święta dla Studenta - aniolek.pl

Karolina Borkowska w roli Aniołka

Organizatorzy

W 1996 roku organizacją Akcji zajmowała się firma Cieszyńskie Kiermasze Świąteczne. Koordynatorzy pierwszej jej edycji, stworzyli spółkę Polskie Pieczywo Obrzędowe, która od 1997 roku jest głównym organizatorem happeningu i jego gwarantem finansowym.

Współorganizatorami happeningu są środowiska studenckie, a także firmy, instytucje i osoby prywatne wspierające nasze działania w poszczególnych regionach kraju.

Nad przebiegiem Akcji czuwa Biuro Organizacyjne z siedzibą w Tarnowie.

Patrz: Kontakt

Dobre Anioły Nicole
Przyjaciel Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii
Karolina Borkowska w roli Aniołka
web stats stat24.com