Nasz opłatek - Święta dla Studenta - aniolek.pl

Karolina Borkowska w roli Aniołka

Nasz opłatek


JAKI JEST NASZ OPŁATEK
Nasze opłatki wypiekane są z najlepszej gatunkowo maki i wody. Tak jak nakazuje tradycja nie zawierają dodatków, ulepszaczy ani konserwantów. Jedynie opłatki przeznaczone dla zwierząt, zwyczajowo wzbogacane są o barwniki.

W opłatki zaopatrują nas te same piekarnie, które wypiekają je na potrzeby parafii. Daje to nam gwarancję zachowania czystości symbolu.

Opłatki które sprzedajemy nie są poświęcone. Sprzedaż rzeczy święconych jest bowiem nieetyczna. Informujemy jednakże klientów o możliwości święcenia opłatków, tak w kościele, jak i w domu podczas wieczerzy wigilijnej.

CZY OPŁATEK MUSI BYĆ ŚWIĘCONY
Potoczny w mowie zwrot „święcenie opłatków” odnosi się do obrzędu ich błogosławieństwa. Opłatek może, ale nie musi być poświęcony, by można było dzielić się nim podczas wieczerzy wigilijnej. Błogosławieństwo opłatka może być sprawowane tak w kościele, jak i w domu rodzinnym. Przy stole wigilijnym czyni to ojciec, matka albo ktoś inny z domowników, odmawiając przy tym stosowną modlitwę.

Czytaj w: Obrzędy błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich. Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o. Katowice 2001, s. 218-221

OPŁATEK Z KOŚCIOŁA, CZY OD ANIOŁKA
Rozmowa z ks. Kanclerzem Józefem Pawliczkiem „Anioły już mogą sprzedawać” Gazeta Wyborcza: Katowice nr 202, wydanie z dnia 16/12/2003 r.

"(…) Katarzyna Piotrowiak:
- Czy opłatek jest poświęcony?
Ks. Józef Pawliczek, kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej:
- Błogosławieństwo opłatka nie jest wykluczone, jednak nie trzeba go święcić, żeby podzielić się nim w wigilię Bożego Narodzenia. To nie jest hostia, która musi być wypiekana w zaprzysiężonych piekarniach. Opłatek jest tylko symbolem chleba. Dzielenie się nim jest gestem tradycyjnym, a nie ściśle religijnym.
- To znaczy, że można go kupować w supermarkecie?
- Nie mam nic przeciwko temu.
-Może jednak opłatek kupiony w kościele jest ważniejszy od opłatka ze sklepu?
- Nie można patrzeć na to w ten sposób. Opłatek to opłatek.
- Czyli to nic złego kupić opłatek u dziewczyny przebranej za anioła?
- Oczywiście, że nie. Nie wolno tylko handlować rzeczami poświeconymi, to byłby skandal.”

HISTORIA OPŁATKA
Patrz: Wikipedia
Dobre Anioły Nicole
Przyjaciel Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii
Karolina Borkowska w roli Aniołka
web stats stat24.com