My a Kościół - Święta dla Studenta - aniolek.pl

Karolina Borkowska w roli Aniołka

My a Kościół


Nie jesteśmy organizacją wyznaniową, niemniej z całym szacunkiem odnosimy się do spraw wiary. Szanujemy również wybór osób niewierzących.

Mimo tego, że Akcja nasza finansowana jest ze sprzedaży opłatków, nie kreujemy się jako konkurencja dla Kościoła. Z naszym opłatkiem docieramy tam, gdzie nie docierają księża. Jesteśmy świadomi faktu, iż zwyczaj dzielenia się opłatkiem praktykowany jest także w rodzinach laickich. Stanowi tam element tradycji świątecznej. Szczególnie dla tych rodzin chcemy stworzyć inną niż kościelna, ale przede wszystkim inną niż "bazarowa", możliwość zakupu opłatków.

Dbamy o to, aby nasz opłatek wypiekany był zgodnie z wielowiekową tradycją
.
Patrz: Nasz opłatek

Częstokroć sprzedaż opłatka przez osoby świeckie nie licuje z jego powagą. Opłatek bywa oferowany przez domokrążców podszywających się pod przedstawicieli parafii. Tak jak i księża jesteśmy temu stanowczo przeciwni.

Nasze Aniołki nie prowadzą sprzedaży opłatków w domach!.

Mamy świadomość, że postać Aniołka kojarzona jest z Kościołem. W naszym przypadku posłużenie się tą postacią jedynie podkreśla religijne korzenie zwyczaju łamania się opłatkiem - nie wskazuje natomiast na instytucję Kościoła, którą z przyczyn oczywistych nie reprezentujemy.

Aby uniknąć nieporozumień z tym związanych staramy się szeroko informować o naszej Akcji. Wyrazem tego jest także niniejsza strona.

Dobre Anioły Nicole
Przyjaciel Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii
Karolina Borkowska w roli Aniołka
web stats stat24.com