Aniołki wolontariuszami PCK - Święta dla Studenta - aniolek.pl

Karolina Borkowska w roli Aniołka

Aniołki wolontariuszami PCK


Akcja "Święta dla Studenta" współpracuje ściśle z Rejonowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Cieszynie.

Pomoc jaką Aniołki udzielają tej organizacji nie ogranicza sie wyłącznie do finansowego wsparcia.

Organizowane są wspólne działania, takie jak akcja "Piecznie Jabłuszek", z której przychód całkowicie przeznaczony zostały na działania statutowe PCK, czy udział w akcji oddawania krwi.

Patrz: Galeria - Akcje na rzecz PCK

Dobre Anioły Nicole
Przyjaciel Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii
Karolina Borkowska w roli Aniołka
web stats stat24.com